ZENITH DISSECTION TRAINING

1. DESCRIPCION DISPOSITIVOS ZDEG Y ZDES

2. Despliegue Zenith Dissection.

3. SELECCION DE PACIENTE ZDEG – ZDES

4. PLANEACION-MEDICION ZDEG